TouchPro™ Stolmassage Træning

Hjemmestudie

Vi tilbyder nu hjemmestudie muligheden for dem der ikke kan følge weekendkurser eller af anden grund foretrækker at lære denne teknik via hjemmestudie.

Udover studiematerialet indeholder ordningen både individuelle coaching -træningstimer med certificeret træner samt evaluerings og eksamens-afslutningen på lige fod med weekend-kursister. Beståes prøven kan man erhverve et TouchPro™ certifikat udstedt af TouchPro™ Institute, USA., i samarbejde med SIS / TouchPro™ Danmark.

Hjemmestudieordningen Indeholder
 • Studiemateriale:
  • Dansk manual
  • DVD (engelsksproget) af TouchPro Training
 • 3 coaching/træningslektioner (á 2,5 timers varighed)
 • 100 dokumenterede øve-stolmassager papir/rapport
 • Evaluering / afsluttende Prøve forløb á ca. 3 times varighed.
 • En aftale om at følge hjemstudieordning med afsluttende prøve.
 • Pris:   DKK 4400,-
Studiematerialet

Manualen indeholder en i dybden – beskrivelse af hvordan man udøver de forskellige stolmassageteknikker, hvor på kroppen de skal udføres, samt hvordan teknikkerne sættes sammen til en effektivt sekvens på 20 min., samt variationer heraf. Ved at arbejde effektivt med materialet, gør det dig istand til at maximere udbyttet af coaching/træningsessionerne. Udover brugen af materialet, råder vi elever til allerede i denne fase, at begynde at give del-prøvemassager, for at få øvet teknikkerne og rutinerne ind i kroppen så hurtigt som muligt.

DVD indeholder hele sekvensen i sin fulde sammenhæng, samt hele stolmassagen delt op i sekvenser, der giver mulighed for at lære dem i dybden. Desuden indeholder den et kort selvtræningsprogram til at vedligeholde dig selv.

 

Coaching/ Trænings Timer

Coaching/trænings forløbet foregår sammen med en cert TP træner for at gennemgå det lærte teknikker.

Målet med sessionerne er at sikre dig, at du har hvad du behøver, for at kunne udføre en forsvarlig og sikker akkupressur stolmassage uden  at skade hverken dig selv, eller din klient.

 

De 100 Øvetimer

Efter sidste coachingsession, skal der udføres 100 øvestolmassager, på mindst 10 forskellige personer. Der udlevers et skema hvorpå deres navne og dato for massagen anføres. Endvidere også en kort kommentar fra personerne om hvordan massagen føltes og evt lidt om udviklingen i massageteknikkens udførelse, hvordan den opleves, forandringer, etc.

Dette skema og rapporten skal helst være udført indenfor mellem 2- max 6 mdr. Rapporten medbringes til eksamensdagen.

 

Afsluttende Prøve
 • Den afsluttende Prøve vare omkring 3 timer.
 • Den indeholder dels mundtlige overhøring i en del af det udleverede materiale omkring TouchPro® standard, screeningsteknik, sikkerhed for klient og dig selv.
 • Derudover skal der afgives en massage på medbragt model samt afprøves  forskellige af de enkelte teknikker på læreren. Dette for at sikre at du nu er klar til at give en forsvarlig TP stolmassage med de minimumskvalitetskrav dette indebærer.
 • Beståes prøven erhverver man et eet årigt certifikat og et TouchPro® logo. Navnet og logoet har man ret til at bruge i sit markedsføringsmateriale så længe man er med i TP Netværket.

 

TouchPro™ Netværket / Recertificering

Efter bestået prøve og udleveret certifikat, har man ret til at deltage i TouchPro™ netværket i Danmark. Dette giver mulighed for at deltage i TouchPro™ træningerne der finder sted én til to gange årligt både i Jylland og Kbh. Yderligere kan rabat opnås på deltagelse i vores TouchPro™ kurser.

Man fornyer sit certifikat årligt omkring årsskiftet. Certifikatet udstedes af TouchPro™ Institute, USA, David Palmer, der er ejeren og stifteren af TouchPro™ Stolmassage teknikken og netværket.

TouchPro™ Danmark er en filial og har igennem 10 år samarbejdet med TouchPro™ Institute omkring denne teknik og dens vedligeholdelse i Danmark.

 

Læreren
Niels Kamp Dahlerup

Cert. TouchPro™ stolemassør siden 1995. Cert. TouchPro™ Instruktør siden 2001. Siden 1995 givet over 60.000 stolemassager og undervist i siden 2001 i denne teknik. Er pt. stadig aktiv stolemassør i Firmassage.dk’s virksomheder, som gør brug af denne teknik.

Han forestår både hjemme undervisning, stolemassagekursus, samt træningsdage for cert. TouchPro™ massører.

 

Oplysning og yderligere info

Man kan indhente yderligere oplysninger ved enten at skrive eller ringe til os.

Læs om TouchPro™ Stolemassage